Przeskocz do treści

Historia

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych w 1992 roku. Osobowość prawną uzyskało w lipcu 1993 roku. W 1995 roku pozyskało pomieszczenia na stałą siedzibę oraz utworzenie sal rehabilitacyjnych. W roku 1998 zatrudniono rehabilitanta, masażystę i terapeutkę zajęciową. Od tej pory codziennie odbywają się zajęcia pod okiem wyspecjalizowanej kadry.

W 2002 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Na dzień dzisiejszy ma 63  niepełnosprawnych podopiecznych dotkniętych schorzeniami neurologicznymi i ruchowymi.

Stowarzyszenie rok rocznie od 1994 roku organizuje grupowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, które obok rehabilitacji łączą ze sobą wypoczynek, kontakt z innymi osobami, integrację oraz poznawanie innych regionów naszego kraju. Bardzo ważne jest również wzmocnienie organizmów naszych podopiecznych przed zimą. Organizowane są biwaki rodzinne, pikniki integracyjne,  wiele imprez okolicznościowych związanych z naszą kulturą i tradycją.

W 2002 roku powstał integracyjny zespół muzyczny „Tacy Sami”, którego członkami są podopieczni Stowarzyszenia  ich rodzeństwo oraz przyjaciele. Organizowane są coroczne Koncerty , Zespół występuje na wielu różnych imprezach m.in. na terenie miasta i gminy Oborniki oraz gmin ościennych.

Podopieczni Stowarzyszenia biorą udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje m.in. Bieg Papieski, Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie od sześciu lat organizuje Integracyjne Olimpiady Sportowe, na które zaprasza dzieci i młodzież niepełnosprawną z innych organizacji z naszego powiatu i powiatu szamotulskiego.

Prace artystyczne podopiecznych Stowarzyszenia można było oglądać na wystawie w Bibliotece Publicznej oraz w oddziale ZUS-u w Obornikach i w Poznaniu. Członkowie wzięli też udział w Rajdzie Mickiewiczowskim oraz w Turniejach Sportowo-Rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Gotów.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną. Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.